Bilməməyin bəhanəsi

Bilməyənin Bahənəsi karikaturasının müəllifi Shehriyar Sarica. Sokrat ” Bir onu bilirəm ki, heçnə bilmirəm” kəlamına hazırlanmış karikatura.

PAY