Düşünürəmsə demək varam

Artıq düşünməyə ehtiyac yoxdur, tez-tez canlı yayım aç, var olduğun bilinsin.

Dekart deyirdi ki, “düşünürəmsə deməli, varam.” İllər sonra, bu gün, sosial şəbəkələrin həyatımızı idarə etdiyi bir zamanda Dekartın fəlsəfəsi də özü kimi tarixə qovuşur. Artıq var olduğunu göstərmək üçün düşünmək yox, görünmək lazımdır.

PAY