Fındıq gecəsi

–  Fındıq ye bala duduşun yekəlsin.. Ye bala ..ye

“Başı batmış gör birində öz ağzına atır”

 

PAY