Göydə kəsilən kəbin

Biri xalası qızını boşayıb, bibisi qızını alır, biri baldızını götürüb qaçır, biri arvadını intihara cəhd etdiyi üçün döyüb öldürür, dünya düzəlmir ki, düzəlmir, baba!

Deyirlər, əmi qızı ilə əmi oğlunun kəbini göydə kəsilib. Yüz illərdir bu deyimə inanıb, ailələr qurulur. Əmi uşaqları evlənir, hələ bunların yanına xalauşağı, bibiuşağı da qoşulur. Heç kim gələcəkdə qarşılarına çıxacaqları fikirləşmədən bu yola çıxır. Qohum evliliklərdən törəyən bir çox xəstəlik olduğunu çoxumuz bilirik.DST-ün məlumatına görə, dünya əhalisinin 12 faizini qüsurlular təşkil edir. Bu əngəlli insanların əksəriyyətinin ana-ataları qohumdur. Konkretləşdirsək, dünyadakı qüsurluların 40,5 faizinin ata-anaları qohumdurlar. Qüsurluların 22 faizi fiziki, 44 faizi zehni probelmlərdən əziyyət çəkir.

PAY