Lotu Zaka

Lotu Zaka
Karikatura: Shehriyar Sarica
Animasiya: Emin Mamaoğlu
Qorxma Qorxma deyənlər : Fərid Hüseynli ;
Javad Gaffar

PAY