Müəllimimiz Konfutsi olsaydı…

Başa düşmədiyimiz fikirlərə nifrət yox, elə “başa düşmədim” deyib keçsəydik dünyada bu qədər gərəksiz səs olmazdı.

PAY