Qadın söhbəti

Nifrət insanlarda çox vaxt məhrumiyətlərdən qaynaqlanır. Məsələn, kasıbların zənginləri görməyə gözü yoxdu. Eləcə də, uşaqlığında, gənclik illərində doyunca şənlənib gülməyən adamlar, adətən, bayramlarda, şənliklərdə, yaxud toylarda özlərini pis hiss edirlər. 


PAY