Şagirdin məharəti +18

“Şagirdin məharəti – 2 saat çaldırıb gedir”

Müəllim, bizim uşağın “SLUXU” necədi, bi şey-mi şey öyrənə bilir?

– Əşi yox e, həftədə iki dəfə gəlib məni 2 saat çaldırıb gedir.

PAY