Xəstəlik də elə insan kimidir, bir də görürsən yeni adda yeni xəstəlik doğulub dünyaya.

PAY